Noen HMS-sertifiserte virksomheter

 

Kuba Norge AS - Kuba BA-systemer AS:: Lagt til: 21.01.2014
Alt salg og all markedsføring av våre produkter gjøres nå fra våre datterselskaper Kuba Norge AS og Kuba BA-Systemer AS. I Kuba vil du treffe de samme menneskene og vi kan tilby de samme produktene og tjenestene. Kun nye navn og ny - spennende profil blir forandringen. Norsk Kvalitetsforum vil i tillegg til å videreutvikle allerede gode produkter, også utvikle nye spennende systemer og løsninger for det norske markedet.

Telefon Kuba Norge: 333 04 333

Kuba BA-systemer AS er etablert for å ta seg av alle kunder innenfor bygg og anlegg. Her sitter det fagfolk som vil fortsette det arbeidet vi har gjort de siste 16 årene.

Telefon Kuba BA: 454 73 515

Kuba-appen er klar for Kuba IK:: Lagt til: 23.09.2013
Kuba-appen er tilpasset alle typer virksomheter og er linket opp mot Kuba IK for enkelt å blant annet kunne registrere og håndtere avvik, samt fylle ut egne tilpassede sjekklister. Appen kan også benyttes til å gjennomføre risikovurderinger og gir samtidig også en god oversikt over virksomhetens løpende aktiviteter. Ved bruk av appen vil rett person bli varslet direkte på sms og/eller e-post som gjør oppfølgingen for alle ledd i organisasjonen enklere og sikrere.

Alt som blir utført ved bruk av Kuba-appen vil blir lagret i Kuba IK. Her lagres også alle virksomhetens dokumenter og systemet gir samtidig en oversikt over krav i lover og forskritfer for virksomhetens arbeid innen helse, miljø og sikkerhet.
Kuba IK har også valgfrie moduler for avvikshåndtering, risikoanlayse, dokument behandling/arkivering, aktivitetshjul/årshjul med varsling samt målemodul for bl.a. vann, strøm og drivstoff.

Kuba IK inneholder også et utvalg av håndbøker som gjør at systemet kan tilpasses virksomhetens behov, og inneholder det meste fra en enkel HMS-håndbok til et mer omfattende kvalitetssystem.

Det er laget en egen Kuba BA-app for virksomheter innenfor bygg og anlegg.

Ny hjemmeside - kuba.no:: Lagt til: 14.05.2013
Alt salg av våre produkter gjøres nå via vårt salgs- og markedsføringsselskap Kuba Norge AS. Gå til kuba.no for mer informasjon.

Kuba IK. Nye kunder hver dag!:: Lagt til: 19.12.2012
Kuba IK er konstruert for å gi våre kunder god styring og oversikt samt for å tilfredsstille myndighetenes krav til oppfølging av arbeid innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Systemet kan tilpasses alle bransjer og inneholder artikler med henvisning og linker direkte til relevante lover og forskrifter.

Løsningen har funkjsoner for avviksbehandling, aktivitetsplanlegger og risikovurdering. Avviksmodulen melder avvik direkte til rett ansvarlig via SMS og/eller e-post. Med Kuba IK som styringssystem bygger bedriften opp sitt eget HMS-arkiv.

Kuba IK kan utvides med ulike håndbøker og moduler etter behov. Vi kan tilby håndbøker innen personal, kvalitet, IK mat/alkohol, IK Elektro, FDV m.fl.

Systemet innholder også en modul for registrering av forbruk av strøm, vann, elektrisitet samt drivstoff på kjøretøy. De registrerte målingene vil forenkle rapporteringen av forbruk for bedrifter som har ulike sertfiserings-ordninger som f.eks. “Miljøfyrtårnsertifisering”. Likeledes vil målingene kunne kunne benyttes til overvåking av tiltak som iverksettes for å redusere forbruk og dokumentere evt. besparelser for bedriften.

Produktet har fått en meget god mottakelse i markedet og er priset etter hvor mange ansatte det er i virksomheten. I tillegg betales det etter samme mønster en årlig service/lisensavgift for oppdatering og vedlikehold av lovtekst og programvare.

Vi lanserer snart nye hjemmesider.:: Lagt til: 01.10.2012
Norsk Kvalitetsforum AS går fra å være et selskap med egenutviklede produkter innenfor kvalitetssikring og HMS til å bli et rent utviklingsselskap.
Alt salg og all markedsføring av våre produkter gjøres nå fra vårt datterselskap Kuba Norge AS. I Kuba vil du treffe de samme menneskene og vi kan tilby de samme produktene og tjenestene. Kun vårt nye navn og vår nye - spennende profil blir forandringen. Norsk Kvalitetsforum vil i tillegg til å videreutvikle allerede gode produkter, også utvikle nye spennende systemer og løsninger for det norske markedet.

Vårt nye senter i Chennai, India vil vi også kunne tilby en rekke nye tjenester for norske og nordiske kunder som ønsker å outsource hele eller deler av sin programvareutvikling. Vi ser på dette som en spennende del av vår positive utvikling.

Ta kontakt med daglig leder Lars Olborg på T: 92054145 for mer informasjon.

Kuba - Norges første kjede bestående av frittstående fagkonsulenter.:: Lagt til: 30.08.2012
Vi har nå etablert Kuba Norge AS.

Kuba Norge AS skal:
• høsten 2012 lansere en landsdekkende kjede bestående av agenter og forhandlere.

• som helhet formidle et bredt spekter av produkter og tjenester innen helse, miljø, sikkerhet og beslektede områder via agentene i Kuba-kjeden.

• i tiden fram til lansering inngå samarbeidsavtaler med agenter og leverandører av relevante produkter og tjenester i hele Norge.

Kuba CRM - første produkt i Kuba-serien:: Lagt til: 16.08.2012
Med Kuba CRM lanserer vi vårt kundebehandlingssystem som vil gi deg god kontroll over egne kunder og samarbeidspartnere. Kuba CRM er tilpasset behovet til små og mellomstore bedrifter.

Løsningen vil bli å finne på vår felles plattform for nye produkter; kuba.no og vil være tilgjengelig for våre kunder i løpet av juni. Kontakt oss for mer informasjon.

30 totalt :: @ [1][2][3][4][5]Neste side >>